DLS kräver att Regeringen

DLS kräver att Regeringen ändrar bestämmelser att alla Jurister får tillgång till betalningen från Rättshjälpern. Regeringen skall även ändra godkännande av rättshjälpsfaktura. Den som beviljats rättshjälpen skall godkäna faktura eftersom han eller hon, vet bäst hur många timmar arbetatde deras ombud

Den system som finns nu  döljer ekonomiskbrott. Fakturan till Rättshjälpen skall godkännas av DEN som har erhållit Rätthjälp. Alla kommer att arbeta ärligt åt sin klient. Rättshjälpen kommer att spara många kronor och alla kommer att arbeta enligt kvalifikationer.

Kostnaden för juridiska tjänster är beroende på: antal timmar, ärendes art, plats, behov av utredningar, undersökningar, kontroller, etc. och det kostar från 1,000,- kr/timme till 2,000,- kr/timme eller sammanslaget ärendes avtalad belo4pp.

Du som behöver en juridisk hjlp borde veta att c:a 90 % av både manliga och kvinnliga advokater saknar biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar samt predispositionen, för att vara lämplig till advokatyrke.Detta syns i alla anmälningar som avspeglar deras arbete samt inställningen och ansvar för sina klienter.

Advokatsamfundets verksamhet inte uppfyller någon funktion i samhället . Den har totalt urholkats samt skapat en kartell med heliga kor som bara mjölkar samhället och inte ger mjölk till behövande. De flesta advokater tror att de står utanför lagen. Advokatsamfund trots kännedom om brottsligverksamhet, döljer och skyddar sina medlemmar, (advokater).

Justitiedepartementet är samhällets huvud. Fungerar inte huvudet, så inte fungerar kroppen dvs. samhället. Justitiedepartementet ansvarar för allt som händer i Svensk samhället, från alla former av smugglingen, alla brott, förskingringar av pengar, etc. till myndigheters funktion, maktmissbruk och arbetslösheten. Det är lätt att hyckla och anklaga oskyldiga människor för brottslingar. Alla hycklare till 99.9 %, skapar uppsåtligen osanna anklagelser, för att dölja sitt eget och kartell brottsligt verksamhet.

Senaste fall Thomas Quick, där han dömdes för 8-mord, trots att han var oskyldig. Detta styrker brister på yrkesansvar hos olika advokater, befattningshavare, etc. där människans liv krossas och görs slöseri med skattebetalarnas pengar. Ytterligare exempel är alla de fall c:a 3.000 st. feldömda i skattemål. Klart, rättvisa inte fungerar. Detta är bästa exempel på Hyckleri och grovt Makmissbruk.

Vad det är : Rättvisa i vanlig och formell mening innebär att alla lika fall skall behandlas lika enligt opartiska, rationella samt objektiva kriterier och regler. Olika fall skall analogt behandlas olika. Om detta är de flesta eniga. Oenighet uppstår kring frågan huruvida reglerna i sig är rättvisa i en vidare, innehållslig mening och om de utövar makten är lämpliga till den befattning som de fick.

Vad det är: Opartiskheten är grunden för: vår trovärdighet, rättvisa, ojävigheten, objektiviteten, vara neutral i alla ärende och tvister. Kravet på opartiskhet gäller för alla i vardagslivet, samarbete, samlevnad och även för alla Myndigheter, Rättsväsen, Statliga Förvaltningar, som medverkar i samhälls funktion.

Justitiedepartementet ansvarar för alla anställda inom Rättsväsen. Olämpliga anställda inom Rättsväsen skall avskedas för att oberoende Domstolar skall fungera i samhället. Det är inte fel på samhällssystem bara fel på människor som inte kan arbeta enligt Lag och bestämmelser.

Brott är i juridisk mening är en gärning som utförs i strid men en Lagen och Bestämmelser, för vilken det är föreskrivet ett straff . Utgivande av felaktiga beslut eller Dom är också ett brott. 

I svsnka brottsbaleken 1 kap 2§, 1 stycket stadgas att citat: " En gärning skall om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott ENDAST, då den begås uppsåtligen"  Denna paragraf spänner över hela brottsbalken och betyder att alla brottsbestmmelser, där ingenting annat stadgas, kräver uppsåt för att brottet skall vara begånget.

Ett brott anses be4gånet FÖRST när en domstol dömt , att så är fallet. dvs. efter det att en Åkklagre lyckas bevisa att såväl de objeky´tiva och de subjektiva rekvisiten är uppfyllda.

DETTA GÄLLER OAVSETT UNDER VILKA OMSTÄNDIGHETER BROTT HAR SKETT. 

Under senaste 25-år, de som dömde var alla tidningar och andra media, då de köpte information under olika utredningar och förundersökningar.  

Justitiedepartementet ansvarar och skall övervaka att Rättväsens anställda utger rättsvisa och opartiska beslut och vid behov göra snabba förändringar bland personalen. Partilegitimation inte skall ge rätten till felaktiga beslut eller Dom.

Om du är orättvis dömd, kontakta DLS för att utföra resning eller rättelse. I många fall domstolens avgörande, är bristfällig på grund av att advokater slarvade i arbete. De har inte renodlat osäkra faktorer  samt inte utfört förarbeten i granskningen av förundersökningen eller göra själv en utredning gällande orsaken till lagöverträdelse  samt belyst den åtalades mentalafunktioner i olika avseenden kring brottssituationer.   

Kom ihåg: Juridik är samma som att spela schack. Vinner den som tänker.

välkommen till DLS. 

Sanningens skämt:

Tingsrättens domare frågar den åtalade. Har Ni dödat sin första fru med yxa? Ja, herr domare. Domare vidare frågar den åtalade: Har Ni dödat den andra frun med hammare? Ja, herr domare. Säg mig vad du gjorde med den tredje frun? Herr domare, jag var så arg på henne för att hon alltid spelade besserwisser att jag tog henne för kläder och från 5:e vånningen släppte henne till friheten. Ha, Ha, Ha.

 

Sanningens skämt:

En domare dansar med en kvinnligt advokat och under dansen frågar han henne: Om jag skulle ge till Er 1-miljon kronor, skulle Ni ha sex med mig en natt ?. Den kvinnliga advokaten börjar direkt protestera och skrika, vad tror Ni vem jag är?, men domaren säger: lugn, varje kvinna skall först tänka och därefter svara. De dansar vidare och efter en stund säger den kvinnliga advokaten: ursäkta för uppträdande men för 1-miljon kronor jag kan ha sex med er hela natten. De dansar vidare och efter en stund säger domare: om jag skulle ge Er 1-tusen kronor skule Ni ha sex med mig hela natten? den kvinnliga advokaten svarar: vad tror Ni att jag är en prostituerad? Domare svarar: ursäkta detta har vi redan fastställt, nu vill jag bara pruta på priset. Ha , Ha , Ha          Kom ihåg: i Sverige

som i andra EU länder råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol, vilket innebär att i Sverige får vem som helst uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Däremot måste en offentlig försvarare, som ersätts med skattemedel, vara advokat. Bara i Sverige avtalades detta för att garantera inkomster för alla de som köpte advokattitel.     

DLS kräver att Regeringen ändrar godkännande av rättshjälps faktura för alla offentligs ombud . Bakom detta döljer sig ekonomiskbrott. Fakturan till Rättshjälpen skall godkännas av DEN som har erhållit Rätthjälp. Advokater kommer att arbeta ärligt åt sin klient. Rättshjälpen skall vara godkänd till alla jurister och detektiver inte bara till de utvalda av tingsrätter.. 

Texten skriven av Viktoria L

Sanningens skämt:

Tingsrättens domare frågar den åtalade. Har Ni dödat sin första frun med yxa? Ja, herr domare. Domare vidare frågar den åtalade: Har Ni dödat den andra frun med hammare? Ja, herr domare. Säg mig vad du gjorde med den tredje frun? Herr domare, jag var så arg på henne för att hon alltid spelade besserwisser att jag tog henne för kläder och från 5:e vånningen släppte henne till friheten. Ha, Ha,

Sanningens skämt:

En domare dansar med en kvinnligt advokat och under dansen frågar han henne: Om jag skulle ge till Er 1-miljon kronor, skulle Ni ha sex med mig en natt ?. Den kvinnliga advokaten börjar direkt protestera och skrika, vad tror Ni vem jag är?, men domaren säger: lung, varje kvinna skall först tänka och därefter svara. De dansar vidare och efter en stund säger den kvinnliga advokaten: ursäkta för uppträdande men för 1-miljon kronor jag kan ha sex med er hela natten. De dansar vidare och efter en stund säger domare: om jag skulle ge Er 1-tusen kronor skule Ni ha sex med mig hela natten? den kvinnliga advokaten svarar: vad tror Ni att jag är en prostituerad? Domare svarar: ursäkta detta har vi redan fastställt, nu vill jag bara pruta på priset. Ha , Ha , Ha,

------------------- 

 

 

 

juridiktjanster-01 JURIDIK tjänster och för Rättvisan:  DLS motto: SANNINGEN skapar RÄTTVISAN. DLS–Juridiktjänster är de självklara i DLS-verksamheten, för att oskyldiga människor inte skall vara straffade eller fängslade trots att de är oskyldiga men kanske för andra är de obekväma på grund av olika anledningar. DLS- juridik och övriga tjänster är för alla, både privata och företagare....Läs Mer
juridiktjanster-02fungerar som människa eller som anställd, då du fortsätter undanhålla för omgivningen dina bekymmer som indirekt tvingar dig för att börja med hyckleri. Alla de som drabbas av olika motgångar inte vågar själva berätta om sina problem, varken till sina närmaste vänner eller familjen, eller  bästisar, etc. Alla de borde vända sig till DLS.  Rädsla för...Läs Mer
juridiktjanster-03är att i svensk samhället medvetet undanhålls av Polisen, Åklagarna, Domstolarna, både skilsmässobrott och separationbrott. De brott är lika allvarliga som våldsbrott. Undanhållande görs uppsåtligen, på grund av att de flesta i alla samhällsklasser som har olika befattningar begår de brott. Det är vetenskapligt bevisat, att människor som är skilda inte kan utöva makten....Läs Mer
juridiktjanster-04DLS kräver att Regeringen ändrar bestämmelser att alla Jurister får tillgång till betalningen från Rättshjälpern. Regeringen skall även ändra godkännande av rättshjälpsfaktura. Den som beviljats rättshjälpen skall godkäna faktura eftersom han eller hon, vet bäst hur många timmar arbetatde deras...Läs Mer