De mest kränkande

är att i svensk samhället medvetet undanhålls av Polisen, Åklagarna, Domstolarna, både skilsmässobrott och separationbrott. De brott är lika allvarliga som våldsbrott. Undanhållande görs uppsåtligen, på grund av att de flesta i alla samhällsklasser som har olika befattningar begår de brott. Det är vetenskapligt bevisat, att människor som är skilda inte kan utöva makten. Varje skilsmässan och separation,  förändrar individens personlighet och blockerar Jagfunktion för att bli rättvis, opartisk och självtänkande. Slutsatsen: brottslingar dömer brottslingar.  När du vill ha en skilsmässa eller separation, borde var och en planera detta och förbered dig till olika förändringar och åtgärder med DLS hjälp. Du kommer att undvika:  konflikter, misshandel, ekonomiska förluster, lurendrejeri, falska anklagelser, eller t.o.m döden, etc.   
I Skilsmässobrott och separationbrott ingår nedan specificerade faktorer: 

31. Avtalsbrott allt från: otrohet, svek till lurendrejeri, bedrägeri, stölder av enskild egendom samt andra materiella förlust, etc.  

2. Skadegörelsebrott inklusive alla allmänfarliga brott, etc.  

3. Olika former av brott med olika former av hot, olika former av tvång, förnedring, trakasserier, förtal, kränkningar , etc.  

4. Olika osanna anonyma anmälningar med falska påhittade anklagelser både skriftliga och muntliga, etc.  

5. Brott mot liv och hälsa - Allt från kroppsskador till dödligheten, etc.  

6. Sexuellbrott-Allt från tvång till olika Sexuella avvikelser, sexuella utnyttjande till prostitution, porrfilmer. 

7. Brott mot frihet och frid och lidande, etc. 

8. Förskingring och trolöshets brott, etc. 

9. Brott mot familj och närstående, etc. 

10. Stölder och andra tillgreppsbrott, etc. 

Skilsmässobrott och separationbrott i de flesta fall pågår under lång tid innan konflikten bryts ut eller avslutas. De drabbade utsätts för olika kränkningar och lidande, inklusive försämrat hälsa och ekonomiska förluster. De som begär skilsmässan, är till 95% skyldiga till ovan brott. De utsätter andra för obehagliga upplevelser och dolda våldshandlingar, som undanhålls i samhället på grund av att många sitter vid makten eller har kontakt med makten. DLS juridik är för alla som behöver hjälp och som har svårt att få rättvisa beslut eller ingen som vill ta dina ärende eftersom samlevnadspartner sitter vid makten. Rättvisan och Demokrati skall byggas på ärligheten som alltid kräver att öppet tala sanningen som gör ofta ont.. 

Här är några frågor som alla kan själva tänka och besvara.  

1. Ge definition på: Vad det är ett brott? 

2. Ge definition på: Vem vi skall kalla en brottsling?

Den som var dömd? eller Den som är dömd? eller Den som begår brott och inte är dömd? eller Den som begår brott och skyddas av Makten? eller Den som är korrumperat och ingår i olika grupperingar/karteller? eller Den som begär skilsmässa, separation och utsätter andra för ovan specificerade brott? eller Den som hycklar och inte vill att sanningen skall komma fram? eller Den som har sexäventyr på sin arbetsplats? eller Den som sitter vid Makten och smutskastar andra? eller Den som sitter vid Makten och anstiftar falska brottsanklagelser för att dölja egna? eller Den som skriver anonyma brev mot andra?, etc.  

3. Vem som äger rätt att kalla den andre för en brottsling? 

4. När de som är redan dömda och som avtjänade sitt straff, skall få Preskriberat rykte borttagna?  

5. Uppge skillnaden mellan: Våldtäckt och Sexualtvång?

6. Vem som ansvarar för alla begåna brott?

Domstolar har ofta svårt att sätta sig i hur gärningsmanen tänkte vid brottstillfälle och vad som skedde i gärningsmannens hjärna när brottslig handling utfördes. De flesta försvarae tänker bara på fakyura storlek till rättshjälpen.  

Vetenskapsmän skapade juridik och olika teorier om människors yrkeslämpligheten enligt de individuella biologiska egenskaper, möjligheter, förutsättningar, predispositionen som styr varje människans Jagfunktioner. 

Vetenskapsmän har också fasställt att människor med skadad personlighetsgenetik är farliga för samhällsfunktion, eftersom deras psykiska störningar påverkar deras tänkande, deras samarbetes och samlevnads ovilja samt de människor kan aldrig bli rättvisa eller opartiska. Många av de människor har olika utbildningsdiplom men  de människor inte kan använda kunskapen i arbetet. Deras bedömningarna styrs av:  människors utseende och underkastelse samt deras behov att hela tiden vissa att de har makten och att de kan ta makten till hjälpen, samt att de kan få mera makt om det behövs. Människor med skadat genetik också arbetar inom Rättsväsen, och ofta saknar självtänkande, de lätt påverkas av andra arbetskollegor, är ofta partiska och dömer på egna individuella mognadsprocess eller för andras intresse och inte dömer genom kompetensverktyg och kvalifikationer. 

ALLA SKALL VETA ATT:

11 § Alla Domare  som arbetar inom rättsväsen skall innan de tillträder tjänsten göra, och innan de få en Regeringsfullmakt för tjänsgöring, så först  måste de  avlägga DOMARENS ED:
"Jag ( L. Kartell-(påhittad namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej de saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsägs, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta skrivet i ED - texten en ärlig och uppriktig domare troget hålla.
Ed skall avläggas
inför domstol eller inför rättens ordförande. Lag (1975:1288). Många av Rättsväsens domare glömer ED texten trots att de inte får lov att ifrågasätta eller blanda sig i ombudfråga eller bevisningen, då redan från början är de partiska i respektive mål och begår ED-gångsbrott. 

Kom ihåg: I Sverige som i andra EU länder råder ingen advokattvång, vilket innebär att en persson som kan juridik får uppträda inför Domstol. I Sverige inte heller råder advokatmonopol vllket innebär att i Sverige och många andra EU-länder , den som kan juridik, få uppträda inför Domstol som ombud eller försvarare.

Det är självklart att för att kunna juridik måste den människa få juridikutbildning.   

I Sverige även infördes en praxis som är olaglig, att en offentlig försvarare som ersätts av skattemedel skall vara advokat. Alla vet att advokattittel inte erhålls under utbildningen bara den är köpt från Advokatsamfundet.  

Bakom den felaktiga praxis döljer sig många ekonomiska brott som ingen vill vidta åtgärder såsom Skatteverket eller Brottsmyndigheten, på grund av politisk spel..

Har du problem kontakta DLS.

 

juridiktjanster-01 JURIDIK tjänster och för Rättvisan:  DLS motto: SANNINGEN skapar RÄTTVISAN. DLS–Juridiktjänster är de självklara i DLS-verksamheten, för att oskyldiga människor inte skall vara straffade eller fängslade trots att de är oskyldiga men kanske för andra är de obekväma på grund av olika anledningar. DLS- juridik och övriga tjänster är för alla, både privata och företagare....Läs Mer
juridiktjanster-02fungerar som människa eller som anställd, då du fortsätter undanhålla för omgivningen dina bekymmer som indirekt tvingar dig för att börja med hyckleri. Alla de som drabbas av olika motgångar inte vågar själva berätta om sina problem, varken till sina närmaste vänner eller familjen, eller  bästisar, etc. Alla de borde vända sig till DLS.  Rädsla för...Läs Mer
juridiktjanster-03är att i svensk samhället medvetet undanhålls av Polisen, Åklagarna, Domstolarna, både skilsmässobrott och separationbrott. De brott är lika allvarliga som våldsbrott. Undanhållande görs uppsåtligen, på grund av att de flesta i alla samhällsklasser som har olika befattningar begår de brott. Det är vetenskapligt bevisat, att människor som är skilda inte kan utöva makten....Läs Mer
juridiktjanster-04DLS kräver att Regeringen ändrar bestämmelser att alla Jurister får tillgång till betalningen från Rättshjälpern. Regeringen skall även ändra godkännande av rättshjälpsfaktura. Den som beviljats rättshjälpen skall godkäna faktura eftersom han eller hon, vet bäst hur många timmar arbetatde deras...Läs Mer