BROTT och HYCKLERI

couple-arguing

De flesta människor i samhället som arbetar på olika: Förvaltningar, statliga eller privata företag och övriga Arbetsplatser indirekt via skatten betalar stora belopp för alla dolda skilsmässobrott och separationbrott. Vad är detta för brott?  Brott i juridisk mening är en gärning som har begåtts i strid mot Lagen och Bestämmelserna, för vilken det är föreskrivet straff, där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. Brottslighet anses vara ett av de största samhällproblem och är ofta föremål för politiska felaktiga beslut, såsom lagstiftning och olika brottsförbyggande åtgärder eller insatser. Många människor med höga befattningar i samhället begår brott men de är skyddade genom Partilegitimation. Som ex. - Skilsmässobrott eller separationbrott som ofta framkallar hos motparter  hämndlusten både i privat samlevnad och övrigt samarbetet. Makten utnyttjas för egen beskydd av de gärningan som har begåtts vid olika skilmässor eller separat. de brottsliga gärningar är ofta likvärdiga med dråp eller försök till mord. Många människor som sitter vid makten är skilda. De flesta utförde olika brottsliga gärningar, därför ingen vill tala om skilsässobrott eller  separationbrott. De som sitter vid makten har eget intresse för att de brott skall undanhållas och tystas för att behålla befattningen i samhället. Människors förändringar i samlevnad, samarbete och samhällsfunktiorn , ofta kommer från otrohet eller otrohets misstankar. Otrohet kostar: pengar, familjer splittring, hälsoproblem, psykiska och köns sjukdomar, ekonomiska förluster, osämja, våld, omgivnings lidande, falska anklagelser, lidande som leder till olika missbruk, sjuksskrivningar, självmord aller mord, och som har sin ursprung från olika arbetsplatser, utflykter, utbildningar, semestrar, olika fester, nära kontakter med grannar och inom eget umgänges kretsar eller omgivning, etc. Skilsämässorbrott och separationbrott alltid orsakar att brottsoffer ( de som är utsatta) blir:

1.ofta sjukskrivna,

2.tappar arbetsförmåga,

3.får självmordstankar,

4.är inte produktiva,

5.undviker socialakontakter med omgivningen,

6.ofta vilseleder och  lurar arbetsgivare, 

7.skapar  ekonomiska förluster,

8.börjar med olika missbruk,

9.till slut blir de utslagna.

Otrohet i de flesta fall orsakas av : olika förmer av uppvaktande från blommor till presenter, överdrivna vackra ord, hyckleri, osanna utsagor, falska löfte, olika utbjudningar, där alkohol, narkotika, dansande, etc.  förstärker hos den uppvaktade psykiska förändringar och utesluter tänkande.

De flesta c:a 80 % av förhållande är byggda på: lögner, hyckleri, oärligheten, falska löfte, dolda gendefekter, dolda olika former av missbruk, skadade Jagfunktioner, brister på kunskap om individens biologiska egenskaper, möjligheter, förutsättningar, predispositonen och biologisk levnadsklocka som ofta skadas under livets gång, etc. Detta avspeglar varje människans värde MEN alla människor skall ha samma rättigheter och samma skyldigheter samt vara lika inför Lagen. 

De flesta Makthavare inkl. Rättsväsensanställda samt övriga anställda inom olika förvaltningar, företag, etc, vågar inte ta upp de ämnena. Varför ? Detta är på grund av att : eller de tillhör brottsoffers grupp , eller de tillhör brottssyndikat grupp..         

Brottsoffer är välkomna att anlita DLS-tjänster, för att sanningen skall komma i dagsljus.   

Brottssyndikats gruppen som vi på DLS kallar hycklare, borde tänka om vad det är för fel på deras persinlighetsgenetik. De flesta lider av: eller  Bipolär sjukdom eller av Dissociativ identitetsstörning eller av Narcissistisk personlighetsstörning eller av Personlighetsklyvning, etc.

Alla de sjukdomar gör människorna i första hand, inte lämpliga för att utöva makten eller arbeta med olika befattningar i samhället,och i andra hand, alla de borde ställas inför rättslig ansvar. Människor borde själva inse och veta OM deras genetiskskador och de borde själva lämna alla sina offentliga uppdrag i samhället. De människor är en stor fara för Rättvisa och Demokrati, eftersom de  undanhåller sanningen och fattar beslut enligt egna behov.

Brottssyndikat gruppen, till c.a 99 % under perioden där skilsmässokonflikten eller separationkonflikten pågår, begår minst 3-brott som nedan specificeras.

Alla tingsrätter borde vid handläggningen av skilsmässoansökan, direkt fastställa vem som har orsakat skilsmässan och vem som har brutit avtalsöfte. Polisen borde alltid göra en obligatorisk förundersökning, för att stoppa de dolda skilsmässorbrotten som mer och mer leder till mord. De brott ofta kommer i dagsljus när ett allvarlig våldshandling eller mord är ett faktum. Ansvaret för detta åligger hos Regeringen och  Justitiedepartementet. Vid eventuella oklarheter besluta att den som orsakade skilsmässan måste genomgå en psykundersökning, för att undvika och förhindrasamt stoppa framtida misshandel eller mord. 

Läs noga DLS-hemsida och lär dig om de brott som undanhålls i samhället. Nuvarande Justitieminister är endast sexfixerad och stiftar endast stiftar orättvisa sexlagar som främjar laglig prostitution och tillåter kvinnor att sälja lagár relaterade till sextjänster, etc. Justitieministern ger extra vapen till kvinnor för att utföra  utpresningar, lurendrejerier, prostitution, etc. Detta sexlagen kan jämföras med  ex. en knarklangare som får lov att sälja öppet knark men endast straffas alla knarkköpare.   

Skilsmässobrott och separationbrott  innehåller:

1-Avtalsbrott: Allt från otrohet, svek till lurendrejeri, bedrägeri, stöld av enskild egendom och andra materiella förluster.

2. Skadegörelse,  inklusive alla allmänfarliga brott, olaga hot, olika tvång etc.

3. Olika former av brott med förnedring, trakasseri, förtal, ärekränkning, etc.

4. Olika anonyma skriftliga och muntliga anmälningar med påhittade falska anklagelser i syfte att krossa den andre.   

5. Brott mot liv och hälsa - Allt från kroppsskador till dödlighet etc.

6. Sexuella brott - Allt från tvång till olika sexuella avvikelser inkl. sexuellt utnyttjande och tvång till prostitution, delaktigheter i porrfilmer, naken exponering, etc.

7. Brott mot frihet med lidande, då människan görs till fånge i sitt eget liv, etc.

8. Förskingrings och trolöshetsbrott, anstiftat av Hämnaren, etc.

9. Brott mot familj och närstående, för att uppnå underkastelse, etc.

10.Stöld och andra tillgreppsbrott, etc. 

De flesta människor borde veta att innan de fattar beslut att ingå i ett äktenskap eller samboförhållande eller annat förhållande, att varje människans funktion styrs av de biologiska egenskaper, möjligheter, förutsättningar och predispositionen, som erhålls efter föräldrar.

Defekta gener orsakar sjudkdomar såsom: Bipolär sjukdom, Dissociativ identitetsstörning, Personlighetsklyvning, Narcissistisk peronlighetsstörning, etc. De sjukdomar skadar hos människor en Jagfunktion som för att upptäcka de måste man ha kunskap som vi på DLS.

Ta kontakt med DLS , när du vill veta mera eller när du vill stoppa hämnden.

Anmäl dig till DLS utbildningar som kan läsas under länk "utbildningar"

Välkommen till DLS.

 

sjalvmordstankar-och-missbrukDLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, bedriver verksamheter inom Detektiv – Livvakt – Juridik områden, både för privata och företagare över hela Sverige. Till DLS skall du vända sig NÄR du har drabbats av: olika problem, konflikter, osämja, otrohet, svek eller barn utnyttjas av manliga eller kvinnliga pedofiler, eller när du vill kräva skadestånd från motpart på grund av förluster orsakade av -...Läs Mer
brott-03Många kvinnor orsakar själva för att de blir misshandlade, våldtagna, dödade, förnedrade, tvingade till prostitution, porrfilmer, missbruk eller utsatta för olika våldshandlingar, etc. Allt detta orsakas av kvinnornas brist på kunskapen och utbildningen. De flesta kvinnor ofta väljer män som imponerar på dem men i de flesta fall kvinnor  väljer män som  har Bipolär...Läs Mer
brott-02Många kvinnor och män som besiter makten vid olika Statliga eller Kommunala Förvaltningar inklusive Rättsväsendet, tillhör de Brottsyndikat i samband med skilsmässor. Slutsattsen: Brottslingar sitter vid Makten och brottslingar dömer brottslingar. De människor kallar andra för brottslingar medan själva, inte vill bli granskade eller avslöjade. Skilsmässobrott skall räknas som en organiserad...Läs Mer
brott-01 De flesta människor i samhället som arbetar på olika: Förvaltningar, statliga eller privata företag och övriga Arbetsplatser indirekt via skatten betalar stora belopp för alla dolda skilsmässobrott och separationbrott. Vad är detta för brott?  Brott i juridisk mening är en gärning som har begåtts i strid mot Lagen och Bestämmelserna, för vilken det är föreskrivet straff, där...Läs Mer