Hycklare i Sverige och övriga Världen

 

dubbelmoralPolitiker har skapat en falsk definition om att människor skall ha lika värde och vara jämställda. Teoretisk kan detta fungera men i verkligheten så är dessa påståenden vilseledande och osanna. De som ställer sådana påstående saknar kunskapen om att varje människa födds med specifik genetik som avspeglas i biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar och predispositioner. Varje varelses personliga genetik erhålls från dess föräldrar. Människorr saknar kunskap om att innan födsel ingen som kan välja: föräldrar, utseende, födelse plats eller land, nationalitet, genetik, kunskap, IQ, osv. Detta ansvar vilarpå barnens mammas axlar, och det är hon som borde ha den kunskap att tänka på vem skall vara pappa till hennes barn innan hon beslutar att sära på ben. När människan födds så varje liten varelse är roligt att leka. Ingen som tänker på vad som kommer att bli från det liten varelse, då den blir vuxen? GENETIK styr varje människans liv. När barnen har kommit till vuxen ålder, så har de svårt att välja över sitt eget liv eller vilka vägar de vill gå samt med vem skall de samarbeta. Till detta behövs också en bra genetik. Makthavarna och de flesta i samhället saknar kunskap om att GENETIK att människor och andra levande varelser i naturen föds som olika personligheter. Detta avspeglas i individens vardags funktion under samlevnad och samarbetes tid och visar människors värde i samhället. Alla människor skall ha lika rättigheter men också lika skyldigheter och alla skall vara lika inför lagen. Detta att alla människor skall vara lika inför lagen, följs varken i Sverige eller i övriga världen, på grund av människor styrs av pengar, politiska åsikter, religion, och samlevnad och samarbetes egenskaper.  Genetik avspeglar varje individens biologiska egenskaper, möjligheter, förutsättningar och predispositioner inkl. biologisk levnadsklacka. De människorna syns i vardagslivet och i varje omgivning. På grund av att alla levande varelse inkl. människor har olika genetik som avspeglar människors funktion och människors värde i samhälle, så samhället måste sträva efter att alla människor skall var ärliga, hålla ord, löfte, avtal, överenskommelse, osv. Vid makten finns många människor som saknar den personliga lämplighets genetik som krävs för att kunna korrekt utföra befattnings arbete. Sanningen gör ont men ärligheten måste vara den ledande faktorn bland människor i varje samhället för att alla skall kunna i samlevnad och samarbeta och vara rika. Idag är svartsjuka och avundsjuka samt lathet bland människor, är större än sexuellt drift. Detta innebär att samhället är sjuk. Tittar man på hela maktstrukturen inklusive rättsväsen, kommunala och statliga verksamheter, företagsamhet och utbildningar inkl. idrott, så ser man tydliga genetik skillnader mellan människor. Sanningen gör ont men vi på DLS vill vara ärliga och säga att till att vara lämplig som makthavare eller samlevnads och samarbetes partner, måste individen födas med passande genetiska egenskaper. Vetenskapsmän har redan för länge sedan fastställt att de flesta fysisk svaga människor inte kan bli rättvisa utan de förblir falska, att de människor ofta missbrukar, inklusive den makt de har, att de människor måste hyckla för att dölja egna personlighetsbrister och kunskapsbrister, att de människor ofta blir inblandade i olika insider affärer, korruption, brott av ekonomisk natur, osv. att de människor har svårigheter med samlevnad (se på alla skilsmässor) och samarbete (se på alla företagskonkurser), att de människor saknar ansvar för medmänniskor i sin omgivning på grund av de lider av avundsjuka och svartsjuka, som hos dem är starkare än deras sexuella drift. Ärligheten sårar när man öppet talar sanningen och sanningen gör ont. Människorna borde kunna motta sanningen, kunna lyssna på sanningen och kunna erkänna sanningen utan att ta den som kritik och bli arg. Sanningen är en lära och medicin till förbättring av personligheten och funktion i omgivningen.

Pengar är makten och makten ger pengar.

Strävan efter snabba och stora inkomster har gått ner till yngre åldrar hos människor i samhället. Detta syns i den växande ungdomsbrottsligheten och ungdomars inställning till livet, dvs. att tjäna pengar utan att behöva arbeta. Människor söker ofta anställningen och inte arbetet. Alla vill uppnå sina drömmar (för att imponera på andra) utan att behöva arbeta, utan att kunna först ge och prestera arbetsinsatts på arbetsmarknaden innan de kan få betalningen. De flesta är överens om att det svenska samhället växer på hyckleri som gör ett bidragssamhälle. De två mest kända och största svenska företag utomlands är Socialen och Försäkringskassan. Det är de företag som lockar människor till Sverige. Dessa två företag gör Sverige till ett attraktivt land i hela Världen att bo och leva. Politiska lögner bidrar till denna vridna bild att i Sverige människor INTE BEHÖVER ARBETA och att i Sverige regnar det pengar från himmeln. Idag man kan fråga sig, vilken generation som skall betala av landets skulder. Om detta får vi inget svar på från politiker. Samma pågår i andra länder. Det saknas politiska partierna i varje land som har ett program anpassad till samhällets utveckling.                                                   Anser ni att H.S. har fel, att i Svenska samhället finns för många ”krokodiler”, så får ni vänligen skriva till oss på DLS. Innan du skriver till DLS så: först läs noga budskapet, därefter tänk noga och därefter skriv till oss.

Välkommen till DLS

om-dls-01Välkommen till DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik i Malmö   D-etektiver, L-ivvakter, S-peciella uppdrag inom: juridik, ekonomi, rådgivning. DLS MOTTO: VAR ÄRLIG OCH SÄG SANNINGEN I ÖGONEN.                         Den som först i Sverige, startades Detektiv -och Livvakts...Läs Mer
om-dls-02  Politiker har skapat en falsk definition om att människor skall ha lika värde och vara jämställda. Teoretisk kan detta fungera men i verkligheten så är dessa påståenden vilseledande och osanna. De som ställer sådana påstående saknar kunskapen om att varje människa födds med specifik genetik som avspeglas i...Läs Mer
den-glada-och-den-arga  Vi på DLS delar upp det svenska samhället i två grupper:  A- GLADA gruppen som älskar DLS verksamhet. B- ARGA gruppen som hatar DLS verksamhet.  TILL DEN GLADA gruppen tillhör de som tycker om DLS verksamhet vilket är: 1. Alla de som vill veta sanningen under samlevnadsperioder, är utsatta för faror i...Läs Mer
makthavarnaMakthavarna har under lång tid stiftat och konstruerat falska anklagelser mot H.S. Syftet med detta var att i första hand stoppa hans verksamheter och i andra hand försöka knäcka hans personlighet, psyke, förvränga hans kunskap, skada hans hälsa, skada hans förtroende, rykte, osv. och genom detta stoppa hans fortsatta verksamhet och fortsatta...Läs Mer