brott-pl-01Wszystkie Administracje Państwowe, Firmy Państwowe i Prywatne oraz pozostałe zakłady pracy, jak również zatrudnieni - płacą duże pieniądze za przestępstwa karne, które powstają przy rozwodach lub separacjach. Przestępstwa te mają równowartość porównawczą z morderstwami, ponieważ OFIARY są gnębione i zmuszone albo iść na zwolnienia chorobowe i tracą wydajność pracy albo otrzymują duże straty...Czytaj Więcej
brott-pl-02Rozwody lub seperacie zawsze stwarzają n/w przestępstwa karne: 1 – Zerwanie umowy współżycia. W to wchodzi: niewierność, zdrady, oszustwa, nadużycia finansowe, różne kradzieże od własności prywatnej i rodzinej do różnych strat materialnych pozostałych członlów rodzin, zniekształcanie psychiki i normalnego funkcjonowania, itd.  2 – Celowe dokonywanie: wandalizmu, pobicia, napadów, straszenia...Czytaj Więcej
brott-pl-03Już dawno NASI przodkowie odkryli i ustalili że: Osoby rozwiedzone, Osoby z nałogami, Pedofile oraz Osoby homoseksualne jak również Religini fanatycy, nie mogą sprawować władzy, że względy na zaburzenia hormonalne i ich poddatność do łapownictwa, braku odpowiedzialności, chytrości, mzśleniu tylko o sobie, itd. Te cechy są wrodzone i spowodowane przez uszkodzone Geny, dziedziczone albo po Mamie albo po...Czytaj Więcej